Skip to content

Allmänna villkor

Privatperson

KÖP OCH BOKNING AV TJÄNSTER

Bokning av tjänster görs på Bokadirekt. Avbokningsvillkor presenteras för varje tjänst. 

Om du inte kommer på en bokad tid, utan att avboka, debiteras hela beloppet.

Om det är tre eller färre anmälda till kurs, workshop eller event två dagar innan det sker har vi rätt att ställa in. Du får då ett meddelande via e-post och återbetalning sker enligt villkor för det betalsätt du angett.

VILLKOR FÖR YOGAKLASSER

Din plats är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Anmälan är bindande och återbetalning av kursavgiften görs vid uppvisande av läkarintyg. 

Om du missar ett tillfälle på en terminsklass är du välkommen att ta igen detta under samma termin genom att antingen boka dig på en drop-in-plats på en annan klass eller boka dig på extraklasser som ges efter att ordinarie kurs är slut. Ange i så fall ”Betala på plats” när du bokar en klass som du tar igen.

Om ordinarie lärare har förhinder kan klassen komma att ställas in eller ersättas av en annan lärare. 

Du som deltagare på en kurs blir automatiskt tillagd till Everywhere yogas nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. 

Köp och bokningsvillkor för beställda event

Bokning sker genom kontakt med oss via mejl. 

Bokat event behöver avbokas senast två dygn innan det ska äga rum för att du ska få pengarna tillbaka. Vid senare avbokning debiteras 50 procent.

Fakturering görs i efterhand med betalningsvillkor 30 dagar.

Ångerrätt av köp

Enligt lagen om distansavtal har du som privatperson rätt att ångra ditt köp via internet inom 14 dagar från det att du gjort ditt köp. Vill du ångra ditt köp hör du av dig till oss på info@everywhereyoga.se. Du kan inte ångra ett köp till en klass eller event som redan är genomförd. 

Priser och prisförändringar

Du hittar aktuella priser på www.everywhereyoga.se och Bokadirekt. Vid prisjusteringar kommuniceras detta via hemsidan och övriga kommunikationskanaler minst en månad innan de nya priserna börjar att gälla.

Alla priser är inklusive moms om inget annat anges.

Presentkort

Presentkort köps via Bokadirekt.

Betalning 

Betalning sker med Swish eller med kontanter på plats vid klassen eller eventet.

För en trivsam och säker studio

Jackor, skor och väskor ställs i hallen. Du som besökare ansvarar själv för dina värdesaker. Dörren är låst då klass pågår.

Med respekt för andra som är på plats önskar vi att du har din telefon avstängd eller i flygplansläge under klassen. 

Everywhere yoga har inte ansvar för eventuella hinder eller begränsningar att utföra köpta tjänster som inte har kunnat förutses eller undvikas. Detta gäller exempelvis skador på grund av vatten eller brand, naturkatastrofer, strejk eller beslut från myndigheter.

Allt utövande sker på egen risk.

Everywhere Yoga är emot all form av doping. Vi bedriver en hälsosam träning helt utan droger och tar direkt avstånd från användningen av doping. 

Allmänna villkor uppdaterades senast den 18 juli 2022.

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina per personuppgifter till oss och att vi följer dataskyddsförordningen bestämmelser kring hanteringen av personuppgifter. 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvarig för personuppgifterna är Everywhere yoga.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person, såsom namn, adress och personnummer.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge som vi anser att de behövs för att kunna leverera vår tjänst till dig. Din betalningshistorik sparas så länge som  bokföringslagen kräver.

Var hanteras personuppgifterna?

Personuppgifterna hanteras i system med säker inloggning som vi använder för att du bland annat ska kunna köpa kort och boka klasser.

Vilka personuppgifter hanteras?

För att du ska kunna boka en tjänst hanteras:

Namn

Mobilnummer

E-post

Postadress (för vissa tjänster)

För att du ska kunna få nyhetsbrev hanteras:

Namn

E-post

För att kunna följa upp statistik hanteras historik över:

Aktiviteter

Köp

För att vi ska kunna administrera vår bokföring hanteras:

Köphistorik

Missade betalningar

Vilka rättigheter har jag?

Enligt dataskyddsförordningen har du:

* Rätt till information: Du kan få information om när dina personuppgifter behandlas.

* Rätt till registerutdrag: Du kan få ett utdrag över vilka personuppgifter som finns.

* Rätt till rättelse: Har vi felaktiga uppgifter om dig kan du få de rättade.

* Rätt till radering: Du kan be att få dina personuppgifter raderade, om kravet inte faller under de undantag som finns såsom rättslig förpliktelse.

* Rätt till begränsning: Du kan be att hanteringen av dina personuppgifter ska begränsas.

* Rätt till dataportabilitet: Vill du att dina personuppgifter flyttas till en annan plats har du i vissa fall rätt att begära detta.

* Rätt att göra invändningar: Du kan motsäga dig hur dina personuppgifter hanteras, exempelvis hur de behandlas i direkt marknadsföring. 

Rätt till klagomål: Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen 

Till vem lämnas personuppgifterna ut?

Dina personuppgifter lämnas inte ut till en tredje part. 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via info@everywhereyoga.se.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 6 juli 2021.